Languages

ಬಾಡ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ರೂ. 25,000 ದೇಣಿಗೆ

  • January 15, 2020
  • By Admin: Sri Varalaxmi Charitable Trust R.
  • Comments: Comments off

ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಡ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಇವರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.25,000 ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.