Languages

ಹುಂಚಾರಬೆಟ್ಟು ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ದೇಣಿಗೆ

  • January 15, 2020
  • By Admin: Sri Varalaxmi Charitable Trust R.
  • Comments: Comments off

ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹುಂಚಾರಬೆಟ್ಟು ಕುಂದಾಪುರ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ರೂ.10,000 ಚೆಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.